Velkommen

Kongerslev Skole byder dig velkommen på vores skoleportal.

Med denne hjemmeside er det skolens ønske at styrke vores kommunikation med alle vore samarbejdspartnere – ikke mindst vore forældre. Desuden er det tanken, at du skal kunne finde den information, du har brug for om skolen – uanset om du er elev, forældre, ansat eller på anden måde har interesse i vores skole.

 

Ud over selve Skoleporten indeholder den også et ElevIntra for elever, Forældreintra for forældre samt et PersonaleIntra for skolens ansatte. Vi vil bestræbe os på, at vores hjemmeside er nyheds- og informationsrig. Og vi modtager gerne ideer, forslag og spørgsmål til skolen på: [email protected]

 

Kongerslev Skole ligger i Østhimmerland, ca. 20 km sydøst for Aalborg, på kanten af  Lille Vildmose. Der er 20 min. kørsel til skolen fra den østlige del af Aalborg.

Der går ca. 220 elever på skolen fordelt på 12 klasser fra bh.kl. til 9. kl. Skolen har 35 medarbejdere, hvoraf de 20 er lærere. Desuden er der tilknyttet en SFO.
Skolen er i ét plan og har gennemgået en omfattende modernisering og tilbygning, så den nu fremstår som en tip-top-moderne skole med meget store og lyse klasseværelser med mulighed for anvendelse af varierede organisationsformer og undervisningsmetoder. Faglokalerne er veludstyrede og ligeledes moderniserede.  Skolen vægter anvendelse af IT i undervisningen højt og har udstyret flere faglokaler og alle klasseværelser fra 3.-9. klasse med elektroniske tavler.
Vi har en samlingssal, hvor alle elever og lærere mødes til morgensang en gang om ugen. Desuden har vi 2 store fællesområder, hvor eleverne kan opholde sig i frikvartererne foruden i klasseværelserne.
Skolen er beliggende i naturskønne omgivelser med masser af grønne områder omkring skolen. Den nærliggende idrætshal anvendes i idrætsundervisningen. Skolen ligger i cykelafstand til Lille Vildmose og det nye Vildmosecenter.

 

Skolens adresse og telefonnummer:

Kongerslev Skole, Kongensgade 4, 9293 Kongerslev 98 33 13 50

Kongerslev DUS, : 98 33 21 45

 
Hvis du kommer i bil
Kør mod byens eneste store vejkryds. Du ser her SuperBrugsen. Kør herefter 200 m op ad Kongensgade i retning mod Nr. Kongerslev, her finder du skolen på venstre hånd. Du kan se skolen fra vejen, og her finder du også parkeringspladsen.


Hvis du kommer med bus
Busserne stopper på Torvet midt i byen. Herfra følges Jernbanegade – med el-installationsforretningen på højre hånd - mod Kongensgade. Her drejes til venstre og skolen findes 200 m op af denne gade.

Parkering

Det henstilles til forældre at sætte deres børn af på parkeringspladsen foran skolens bibliotek.

Krydse Kongensgade
Vejen ved skolen er sikret med hastighedsdæmpende foranstaltninger og skiltning.

 

Ringetider

Skolen er åben fra kl. 7.35 om morgenen.

 

 

7.45 – 9.15                   1. modul (1. og 2. lektion)                     90 minutter

 

9.15 – 9.45                   Pause                                                   30 minutter

 

9.45 – 11.15                 2. modul (3. og 4. lektion)                     90 minutter

 

11.15 – 11.45               Pause                                                   30 minutter

 

11.45 – 13.15               3. modul (5. og 6. lektion)                     90 minutter

 

13.15 – 13.30              Pause  for fase 2-3